Luentoja MDMA-avusteisen psykoterapian tutkimuksesta 5.10.2019 Helsingissä

Alue, jolle kuuluu keskustelu lähinnä luonnontieteistä, tutkimuksista ja tieteellisistä löydöistä.
User avatar
wRRa
Moderator
Posts: 2233
Joined: Sat 29 May 2010, 21:30
Location: Pääsi sisällä

Luentoja MDMA-avusteisen psykoterapian tutkimuksesta 5.10.2019 Helsingissä

Post by wRRa »

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää koko päivän luentotapahtuman 5.10.2019 Helsingissä. Tervetuloa mukaan, jos aihepiiri kiinnostaa.

https://psyty.fi/toiminta/tapahtumat/ps ... 019-syksy/

Tässä myös fb-linkki:
https://www.facebook.com/events/667212053781729/

Kopioin alle tapahtumakuvauksen:

Psykedeelitutkimusyhdistys ry järjestää lauantaina 5. lokakuuta Helsingin Ruoholahdessa MDMA-avusteista psykoterapiaa käsittelevän koko päivän seminaarin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykologian, psykoterapian sekä muiden aiheeseen liittyvien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta ovet ovat avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille.

MDMA-avusteiseen psykoterapiaan on viimeaikaisten tutkimusten myötä alkanut kohdistua yhä enemmän huomiota. Traumaperäisen stressihäiriön MDMA-avusteisen hoidon tehoa ja turvallisuutta selvittävät tutkimukset ovat edenneet viimeiseen vaiheeseensa, ja alustavat tutkimustulokset ovat herättäneet mielenterveyshoidon kentällä paljon mielenkiintoa. Perinteisemmistä lääkehoidoista hoitomuoto eroaa erityisesti siten, ettei kyse ole jatkuvasta lääkityksestä vaan psykoterapiaprosessista, johon sisältyy MDMA:ta hyödyntäviä terapiasessioita.

Tapahtumassa luennoi kolme kansainvälistä puhujavierasta: Psykiatrian ja psykoterapian professori Torsten Passie Hannoverin lääketieteellisestä yliopistosta puhuu MDMA-avusteisen psykoterapian historiasta, tekniikoista ja vaikutusmekanismeista; psykiatrian professori, eversti Eric Vermetten Leidenin yliopistosta puhuu psykedeelien käyttösovelluksista erityisesti traumojen hoidon näkökulmasta; psykologian tutkijatohtori Anne Wagner Ryersonin yliopistosta puhuu MDMA-avusteisesta terapiasta erityisesti ihmissuhteiden kontekstissa ja pariterapian apuvälineenä.

Tapahtuman aikataulu:

09:00 Ovet aukeavat
10:00 Alkusanat
10:15 Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action
11:15 Kahvitauko
11:45 Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD
12:45 Lounas
14:00 Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: Using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD
15:00 Kahvitauko
15:30 Paneelikeskustelu: Glimpses into the future of MDMA assisted psychotherapy
17:00 Loppusanat
17:30 Ovet sulkeutuvat

Tapahtuman kieli on englanti. Tapahtumapaikkana on HTC Helsingin Kolumbus Auditorio Ruoholahdessa (Tammasaarenkatu 1–5).

Liput:
Normaalihintainen lippu 49€
Lippu Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenille 39€
Lippu + Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n jäsenyys 59€
Opiskelijoille 10€ alennus (edellyttää voimassa olevaa opiskelijakorttia).

Jäsenalennus on saatavilla myös ruotsalaisen sisarjärjestömme Nätverket för psykedelisk vetenskapin jäsenille, http://www.psykedeliskvetenskap.org.

Lippuja on rajoitettu määrä – hanki omasi verkkokaupastamme osoitteessa https://holvi.com/shop/psyty/.

Psykedeelitutkimusjärjestö Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) on antanut tapahtuman järjestämiseen rahallista tukea. Lisätietoa järjestöstä löydät heidän verkkosivuiltaan osoitteesta https://maps.org.

Lisätietoa Psykedeelitutkimusyhdistys ry:stä: https://psyty.fi

Tietoa luennoista:

Torsten Passie: MDMA-assisted psychotherapy: History, techniques and mechanisms of action

Luennolla esitetään ensin yleiskatsaus MDMA:n varhaiseen terapeuttiseen käyttöön, sisältäen muun muassa aineen laillisen käytön Sveitsissä vuosina 1988–1993 sekä 2010–2017. Aineen terapeuttiselle käytölle muodostui jo varhain eräänlainen standardimalli. Luennolla kuvataan myös MDMA-avusteisen terapian eri osatekijöitä, muun muassa valmistelua, kokemuksen integraatiota, kokemukseen vaikuttavia psykologisia ja ympäristötekijöitä (set & setting), terapeutin ja asiakkaan välisen yhteistyön rajoja, sekä mahdollisia ongelmatilanteita. Lisäksi esitellään Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies -järjestön kehittämä traumaperäisen stressihäiriön hoitomalli. Luennon viimeisessä osuudessa käydään läpi MDMA:n psykologiset ja neurofysiologiset toimintamekanismit psykoterapian näkökulmasta.

Torsten Passie toimii psykiatrian ja psykoterapian professorina Hannoverin lääketieteellisessä yliopistossa, sekä vierailevana tutkijana Frankfurtin Goethe-yliopiston Dr. Senckenberg Institute for History and Ethics in Medicinessä. Lääketieteen ohella hän on opiskellut filosofiaa ja sosiologiaa Leibniz University Hannoverissa sekä psykolyyttistä terapiatyötä psykedeelien ja psykolyyttisen terapian asiantuntija prof. Hanscarl Leunerin alaisuudessa Zürichin psykiatrisella yliopistoklinikalla. Vuosina 1997–2010 hän johti Hannoverin lääketieteellisen yliopiston Tietoisuuden ja neurokognition laboratoriota. Hänen muuntuneiden tajunnantilojen psykofysiologiaa koskevat kliiniset tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa hengitystyöskentelyä, kannabista, MDMA:ta, ilokaasua, ketamiinia ja psilosybiiniä. Vuosina 2012–2015 hän toimi vierailevana professorina Harvardin lääketieteellisessä yliopistossa (Boston, USA).

Eric Vermetten: Toward a heat map of psychedelics in treatment of PTSD

Psykedeeleillä on psykoterapian näkökulmasta mielenkiintoisia ominaisuuksia. Niiden tuottamat voimakkaat mielentilan muutokset voivat auttaa käsittelemään psykoterapian viitekehyksessä traumaattisia kokemuksia. Vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen psykedeelejä tutkitaan koko ajan enemmän – erityisesti niiden terapeuttisia sovelluksia, sillä ne voivat auttaa pääsemään kosketuksiin ja työskentelemään henkilökohtaisten muistojen kanssa. Tämä voi auttaa ymmärtämään paremmin trauma-altistuksen ja traumasta toipumisen mekanismeja. Luennolla käsitellään psykedeelien käyttöperusteita, annostelua, käytön puitteita sekä traumaperäistä stressihäiriötä koskevaa tutkimusnäyttöä.

Professori, eversti Eric Vermetten, MD, PhD, johtaa uutta tutkimusaloitetta, joka kartoittaa lääkkeellisesti tuetun (ml. psykedeelejä hyödyntävän) psykoterapian mahdollisuuksia Alankomaissa ja Euroopassa. Hän on kliininen psykiatri, ja toimii tutkimuksen strategisena neuvonantajana Hollannin puolustusministeriön armeijan mielenterveyspalveluissa sekä kansallisessa psykotraumakeskuksessa Arq’ssa. Kliinisessä työssään hän toimii vaikeasta traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD) kärsivien sotilaiden hoidon parissa. Hän toimii myös professorina Leidenin yliopiston lääketieteellisen keskuksen psykiatrian osastolla sekä apulaisprofessorina New Yorkin yliopiston lääketieteellisen keskuksen psykiatrian osastolla. Hän on opiskellut psykiatriaa ja neurotiedettä sekä Alankomaissa että Yhdysvalloissa. Erityisesti hän on keskittynyt niin sotilaissa kuin siviiliväestössäkin esiintyvän moninkertaisen traumatisoitumisen lääketieteellisiin, biologisiin ja psykiatrisiin ulottuvuuksiin. Hän on julkaissut yli 250 tutkimusartikkelia, yli 30 kirja-artikkelia sekä toimittanut useita stressiä, traumaa, kompleksia PTSD:tä ja neurotiedettä käsitteleviä kirjoja. Hän suhtautuu avoimesti uusiin lähestymistapoihin mielenterveyden hoidossa, kattaen niin uudet teknologiat kuin lääketerapian muodotkin. Hän luennoi ympäri maailmaa muun muassa PTSD:stä, hypnoosista, dissosiaatiosta, resilienssistä, armeijaan ja veteraaneihin liittyvistä kysymyksistä sekä uusista lähestymistavoista terapiaan.

Anne Wagner: MDMA as therapeutic catalyst: using MDMA with couples and with cognitive behavioural treatment for PTSD

Ennen aineen kriminalisointia MDMA:ta hyödynnettiin psykoterapian kentällä pariterapiassa. Johtuen aineen empatogeenisistä, tunteiden suvaitsemista ja hyväksyntää lisäävistä sekä kommunikaatiota ja yhteyden tunteita vahvistavista ominaisuuksista, MDMA voi toimia hyödyllisenä työkaluna ihmissuhteiden työstämiseen.

Ihmissuhteet ovat maailmamme keskiössä – olivat ne sitten läsnä tai puuttuvia, tukevia tai stressaavia. Kamppailu trauman seurausten kanssa ei kosketa vain sen kokenutta yksilöä vaan myös hänen läheisiään. Tämän vuoksi trauman hoidolla ihmissuhteiden kontekstissa on merkittävää potentiaalia. Kognitiivis-behavioraalinen pariterapia (CBCT) traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa kehitettiin traumahoidon välineeksi pareille, ja auttaa useiden tutkimusten perusteella vähentämään PTSD-oireita sekä kohentamaan parisuhdetyytyväisyyttä ja osapuolten toimintakykyä. MDMA-avusteinen psykoterapia puolestaan auttaa useiden tutkimusten perusteella vähentämään merkittävästi PTSD-oireita. Wagnerin ym. pilottitutkimuksessa on ihmissuhteessa tapahtuvan perinpohjaisen paranemisprosessin edistämiseksi yhdistetty CBCT ja MDMA-avusteinen terapia PTSD:n hoitamiseksi. Luennolla kuvataan näiden lähestymistapojen yhdistämistä ja tutkimuksen lopputuloksia, sekä valotetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia pareina toteuttavien hoitomuotojen sekä manualisoitujen interventioiden käytöstä MDMA:n yhteydessä.

Tri Anne Wagner on kliininen psykologi ja tutkija, joka on omistautunut traumahoitojen kehittämisen ja traumaa koskevan ymmärryksen edistämiseen. Hän on myös mielenterveysinnovaatioihin keskittyneen Remedy-yhteisön perustaja. Hän toimii Ryersonin yliopistolla apulaisprofessorina psykologian laitoksella sekä vierailevana opettajana Yeates School of Graduate Studies -ohjelmassa. Anne suoritti Kanadan terveystutkimusinstituutin CIHR:n rahoittaman post doc -kautensa Ryersonin yliopistolla, ja sai vuonna 2019 Kanadan psykologiliiton kliinisen jaoston Early Career Scientist Practitioner Award -palkinnon. Hän toimii Kanadan psykologiliiton traumajaoston väistyvänä puheenjohtajana, ja hänen työtään ovat rahoittaneet Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Kanadan terveystutkimusinstituutti CIHR, Ontario Trillium Foundation, Canadian Foundation for AIDS Research, sekä Kanadan asevoimat.
"The Emperor... wants to conquer outer space. Yoda... wants to explore inner space, and that is the fundamental difference between the good and the bad side of the force."